Het Logo van Oogverbindend in het wit zonder tekst

Mijn ouders beslisten over mijn studiekeuze

een meisje dat met haar hoofd op de boeken ligt in een bibliotheek en het even niet meer ziet zitten

Wist jij vroeger al wat je wilde worden? Had je duidelijke doelen en heb je deze ook bereikt? Of zijn er misschien verkeerde keuzes gemaakt en is er helemaal niets terecht gekomen van wat je wilde?